புது வருடம் !!!


சென்ற வருடம்
வந்த சோகம்
வரும் வருடத்தில்
வெந்து போகட்டும் !!


சென்ற வருடம்
தந்த சந்தோஷம்
வரும் வருடத்திலும்
வருடட்டும் !!


தூரத்தில் தான் இருக்கிறோம்
ஆன போதிலும்
காண வேண்டும் என்ற
தாகத்தில் தான் இருக்கிறோம் !!!


கனவுகள் நிறைவேற
அறிவை ஆயுதமாக்கி
முயற்சியை பயிற்சியாக்கி
கரங்கள் கடுமையாய் உழைக்கட்டும் !!!


புது வருடம்
புத்துணர்ச்சி வருடமாய்
பொங்கட்டும் !!

1 comments:

desigan said...

வாழ்த்துக்கள் ஹரிஷ்.
உனக்குள் இப்படி ஒரு கலைஞனா!
இன்னும் நிறைய எழுத வாழ்த்துக்கள்

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com