திருமணம்

திருமணம் ஒரு அங்கீகாரம்
திருமணம் என்பது
மூன்றுமுடிச்சு ஏறுகின்ற
நீட்டிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு நொடி


இருமனம் இனைந்து
நீட்டிக்கப்படுகின்ற அந்த ஒருகணம்


திருமணம் ஒரு
புணர்ச்சி விதி
வாழத் தெரியாதவர்க்கோ
அதுவொரு சதி

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com