இசை

இசை இன்பம்

இசை
காற்றில் வரும்
காதில் விழும்
இன்பம் தரும்

ஒழுங்கற்ற ஓசை இரைச்சல்
ஒழுங்குபடுத்திய ஓசையே இசை

இரைச்சல் இதயத்தை நெருடும்
இசை இதயத்தை வருடும்

இசை
கனத்த மனத்தை
கால்தூசி ஆக்கும்

செந்நிற மனதை
வெந்நிறம் ஆக்கும்

குழந்தையின் மழலையும் இசை
காதலியின் சினுங்கலும் இசை
கட்டிலில் முனகலும் இசை

குதூகலத்தில்
குழுவினில் கூத்தாட வைக்கும்
துயரத்தில்
தனிமையிலும் தாளம் போட வைக்கும்

இசைக்கு இசையாதோர் யாரோ !

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com