நட்பு

நட்பென்பது நம்பிக்கை
நட்பை நெஞ்சம் கலந்து நம்பு


கறுப்பு வெள்ளை
நெட்டை குட்டை
மணமக்களுக்கு ஒவ்வாமை
நட்புக்கோ இவை அறியாமை !
நம்பியும் சிலநேரம்
கைவிடலாம் உறவினர்
நம்பாமலே பலநேரம்
கைகொடுக்கும் நல்நட்பு


நட்பில் வாக்கு தவறினும்
நெஞ்சம் நன்மை தவறாது


நட்புக்கு இலக்கணம் எழுத
நட்பு இலக்கியத்தை சார்ந்ததல்ல
இதயத்தை சார்ந்த்தது !

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com