ஆப்பிள்

மறக்காமல் தினமும்
என் கண்ணத்தை கடித்து முத்தமிடுகிறீர்களே
என்மேல் அவ்வளவு அன்பா !
கேட்கிறாள் காதலி

இருக்காதா பின்னே
‘An Apple A Day
Keeps The Doctor Away’
சொன்னான் காதலன் !!

0 comments:

Post a Comment

 
Wordpress theme designed by antisocialmediallc.com